Vlaams Regeringsbeleid

Het regeerakkoord van de Vlaamse Regering van N-VA, CD&V en Open VLD toont weinig toekomstgerichte visie.

 

 

Het ontbreekt Vlaanderen aan een ambitieus klimaatplan, er is geen antwoord op de stijgende armoede, de zogenaamde extra investeringen in onderwijs en welzijn komen vooral uit interne verschuivingen en het culturele middenveld zal stevig moeten besparen. Als fractieleider volg ik het algemeen beleid van de Vlaamse Regering op en neem ik het voortouw in de begrotingsbesprekingen.

Reacties