Thema's

Verandering hangt in de lucht. Overal tonen doeners dat het anders kan. Met een klein gebaar, vol lef en levenslust. Ook in jouw gemeente, jouw wijk, en ja, zelfs jouw straat.

Want hier begint de vooruitgang. Hier bouwen we samen aan een bruisende buurt waar mensen voor elkaar zorgen. Hier is het betaalbaar wonen, met aangename straten en verfrissend groen. Hier wordt je stem gehoord en krijgt iedereen een eerlijke kans.

Lijsttrekker in Lokeren

Björn Rzoska

Lokeren verdient een bestuur dat haar inwoners verbindt en klaarmaakt voor de uitdagingen van de toekomst. Groen-sp.a Lokeren hebben een stevig programma en is klaar om in onze stad mee te besturen!   Open ruimte in Lokeren moet beschermd in plaats van verkaveld worden. Lokeren verdient een evenwichtiger woonbeleid met...

Lees Meer ›

Eerlijker en menselijker

Björns rechtvaardigheidsgevoel maakt hem onwrikbaar als hij onregelmatigheden ontdekt in het beleid van de Vlaamse regering. Voor dossiers als de Turteltaks, de overdaad aan politieke benoemingen of het gevecht tegen het cumuleren van politieke mandaten gaat hij tot op het bot. Verder pleit hij voor een fiscaal systeem waarin eerder het gebruik, dan wel het bezit van bijvoorbeeld een wagen wordt belast. Op die manier betaalt de vervuiler en worden mensen die voor een alternatief kiezen beloont.

De invoering van een slimme kilometerheffing voor het gemotoriseerd vervoer is op alle vlakken een rechtvaardiger idee: wie vaker met de auto rijdt, zal meer betalen dan wie kiest voor alternatieven. Als deze kilometerheffing de jaarlijkse verkeersbelasting vervangt, worden mensen écht gestimuleerd om voor duurzame verplaatsingen te kiezen. Te veel...

Lees Meer ›

Gezondere mobiliteit

Als je mensen uit de wagen wilt krijgen, moet je hen een veilig, comfortabel en aantrekkelijk alternatief aanbieden. Daarom pleit Björn in het Vlaams parlement voor een verdrievoudiging van de fietsinvesteringen en verzet hij zich tegen de besparingen bij De Lijn. 

Fietsen maakt gelukkig, is gezond en een zege voor de luchtkwaliteit. Het is tijd om van Vlaanderen écht een fietsregio te maken en daarvoor zijn heel wat extra investeringen nodig. Groen vraagt minstens een verdrievoudiging van de middelen tot 300 miljoen per jaar om de fietspaden veiliger te maken.  Elk...

Lees Meer ›