11 mrt 2011

Slachthuis Lokeren aan banden gelegd!

Onder druk van de buurtbewoners en met steun van Groen! weigerde de deputatie de uitbreiding van het slachthuis in Lokeren. , aldus Groen!-fractieleider Björn Rzoska. "Een eerste overwinning voor de buurt"

"De tijd is rijp om de discussie over herlokalisatie te openen."

  • bedrijf in overtreding
  • stadsbestuur blijft in gebreke
  • Groen! volgt dossier verder op

 

Eind februari besliste de deputatie van de Provincie Oost-Vlaanderen om de uitbreiding van de milieuvergunning voor de nv De Lokery (exploitant van het Lokerse slachthuis) niet toe te staan. Integendeel, de deputatie legt het bedrijf strengere voorwaarden op. De bewoners en ook Groen! hadden heel wat bezwaren tegen de uitbreidingsplannen van het bedrijf. Maar dit eerste succes betekent niet het einde van het hele verhaal.

Terug naar 9.000 varkens per week!

De nv De Lokery krijgt de gevraagde uitbreiding van de slachtcapaciteit tot 79.500 ton per jaar niet. Het bedrijf wordt verplicht om binnen de bestaande vergunning ? 57.200 ton per jaar ? te werken. Zoals gevraagd door de buurtbewoners en Groen! komt er een verscherpte controle op de naleving van deze voorwaarden. Het is immers duidelijk dat het bedrijf met de aanvoer van 13.000 varkens per week en het slachten van bijna 3.000 varkens per dag ver boven de toegestane capaciteit zit. Met alle gevolgen van dien voor de buurt die kreunt onder geur-, lawaai- en verkeershinder. Groen! dringt aan om de milieu-impact van het bedrijf te objectiveren via een nieuw MER-rapport. Na 6 jaar en de vele klachten van buurtbewoners is dit hoog tijd!

Stadsbestuur blijft zelf in gebreke 

In 2006 miste het Lokerse stadsbestuur een historische kans om dit dossier definitief op te lossen. In plaats van te werken aan een herbestemming van de site, sloot het stadsbestuur een leasingovereenkomst met de nv Euroma voor de exploitatie van het slachthuis. Uit onderzoek van het dossier blijkt het om een 'verdoken' verkoop te gaan. Eigenlijk werd zo maar eventjes bijna 3,2 hectare (of 31.706m²) stadsgrond verkocht en dit aan een omgerekende prijs van 122 euro per m²! Op 27 jaar tijd wordt de leasingnemer eigenaar van een aanzienlijke lap grond, inclusief de bedrijfsgebouwen en alles wat er aan installaties in zit. En dit gelegen in woongebied. Het stadsbestuur handelde niet volgens het 'goede huisvader'-principe en een verdoken verkoop geen daad is van 'behoorlijk bestuur'. Bovendien zit in de leasingovereenkomst een clausule dat spreekt van verbreking als het bedrijf zich niet houdt aan de milieuwetgeving. Sinds 2006 maakte de Milieu-inspectie 4 processen-verbaal op wegens inbreuken en overtredingen. En toch greep het Lokerse stadsbestuur niet in! In deze blijft het huidige stadsbestuur in gebreke en bewijst ze de bezwaren van de bewoners enkel lippendienst. Wanneer grijpt burgemeester Anthuenis eindelijk in?

Herlokalisatie is enige optie!

Groen! wil de discussie openen over het herlokaliseren van het bedrijf en het herbestemmen van de site. Deze herbestemming moet gebeuren in direct overleg met de buurtbewoners en rekening houdend met het dichte woonkarakter van de buurt. De Groen! fractie zal dit dossier verder opvolgen in de gemeenteraad. Dit in nauw overleg met de buurtbewoners.

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren