Lokeren

Lokeren verdient een bestuur dat haar inwoners verbindt en klaarmaakt voor de uitdagingen van de toekomst.

Vanuit de oppositie zijn we kritisch, maar constructief.

Groen wil de open ruimte in Lokeren beschermen in plaats van te verkavelen. Lokeren verdient een evenwichtiger woonbeleid met voldoende betaalbare en kwaliteitsvolle woningen.

Lokerse senioren vragen al jaren naar een ontmoetingsplaats. Een lokaal dienstencentrum is volgens ons een van de oplossingen.

Dorpskernen die bewegen op het ritme van voetgangers en fietsers maken de stad veiliger en gezonder. We blijven vragen naar meer investeringen in duurzame mobiliteit.

Armoede in Lokeren willen wegwerken door o.a het leefloon voor Lokeraars op te trekken tot de Europese armoedegrens.

Besturen doe je best mét de Lokeraars zelf. We hameren er bij het stadsbestuur dan ook op dat er ruimte is voor participatie bij alle beleidsintenties!

 

Meer info over de activiteiten van Groen in Lokeren vind je op www.groen-lokeren.be 

Reacties