25 sep 2015

Het actieplan vluchtelingen van de Vlaamse Regering is te vaag

Nadat Groen-fractieleider Björn Rzoska het parlement vervroegd uit het zomerreces haalde om minister-president Bourgeois (N-VA) en minister van Inburgering en Wonen Liesbeth Homans (N-VA) te ondervragen over de aanpak van de vluchtelingencrisis werkte de Vlaamse regering een actieplan uit. Maar dat plan is voor Groen te vaag en dus stelt de partij haar eigen voor, met concrete maatregelen voor alle beleidsniveaus.actieplan

Nederlands leren, naar school gaan, een job en een woning zoeken: het zijn allemaal bevoegdheden van de Vlaamse regering.

"Het is dan ook aan de regering Bourgeois om zo snel mogelijk maatregelen te nemen om de erkende oorlogsvluchtelingen in te burgeren," zeggen Groen-fractieleider Björn Rzoska en parlementslid An Moerenhout.

Zo wil Groen dat de Vlaamse regering het systeem van tijdelijke huisvesting onderzoekt. "Het valt op dat het domein van Wonen vooralsnog onderbelicht blijft," zegt Groen-parlementslid An Moerenhout. "Om de wooncapaciteit te verhogen moet Minister van Inburgering en Wonen Liesbeth Homans (N-VA) dringend overleggen met steden en gemeenten en leegstaande gebouwen tijdelijk openstellen. De Vlaamse overheid moet via de gemeenten de vluchtelingen begeleiden bij het zoeken naar een woning op de private huurmarkt".

Daarnaast moet er oog zijn voor de kinderen op de vlucht voor oorlog. Zij moeten terecht kunnen in onze scholen om Nederlands en andere vaardigheden te leren. De Vlaamse regering moet ook volwaardige onthaalklassen opzetten voor kinderen jonger dan twaalf jaar. Dit kan naar het model van het secundair onderwijs, dat al Onthaalklassen voor Anderstalige Nieuwkomers (OKAN) organiseert.

De volwassenen moeten Nederlands kunnen leren zodat we de oorlogsvluchtelingen snel kunnen oriënteren naar een job.

In de huidige inburgeringstrajecten zijn een cursus Nederlands als tweede taal, een cursus maatschappelijke oriëntatie, een loopbaanoriëntatie en een individuele trajectbegeleiding voorzien. "Vlaams minister van Integratie Liesbeth Homans moet voldoende aanbod voorzien om een snelle en efficiënte begeleiding van de oorlogsvluchtelingen mogelijk te maken", zegt Groen.  Steden en gemeenten moeten voldoende steun krijgen van de Vlaamse regering om hun cruciale rol te spelen bij de opvang en inburgering van de nieuwe vluchtelingen. Want de laatste tijd heeft de Vlaamse overheid vooral hun middelen beknot.

Veel vluchtelingen hebben een scholing en kunnen snel aan het werk gaan. Ze moeten daarvoor wel toegang hebben tot de arbeidsmarkt. Nu kunnen ze dat pas als het Commissariaat-Generaal na zes maanden nog geen beslissing heeft genomen over hun asielaanvraag, en mits het aanvragen van een arbeidskaart C. "De Vlaamse regering is sinds kort bevoegd voor het verstrekken van arbeidskaarten en moet deze regeling versoepelen", zegt Björn Rzoska. Erkende vluchtelingen kunnen tegelijk werken, een inburgeringstraject en lessen Nederlands volgen.

Naast het passieve beleid zit het Groen ook diep dat de N-VA de vluchtelingencrisis gebruikt om zichzelf te profileren met desinformatie en demagogie. Beleidsmakers moeten bruggen bouwen en oplossingen aanreiken in plaats te polariseren en de bevolking bang te maken.

"Er zijn twee belangrijke bewegingen in de Vlaamse Samenleving. Heel veel burgers steken de handen uit de mouwen om de opvang en de integratie van vluchtelingen tot een succes te maken. De Vlaamse overheid moet deze golf van solidariteit professioneel ondersteunen. Daarnaast zijn er burgers die zich zorgen maken over de komst van de vluchtelingen. De uitdaging voor minister-president Geert Bourgeois is om deze bekommernissen op te vangen met ambitieus beleid. De Vlaamse regering moet zorgen dat vluchtelingen die erkend worden en hier dus blijven, snel Nederlands leren en een job zoeken en hun kinderen onderwijs kunnen volgen. Dat is de beste garantie op een goede integratie. Bourgeois moet een warm en gastvrij Vlaanderen belichamen en erover waken dat het discours van zijn regering sereen blijft", besluit Groen-fractieleider Björn Rzoska. 

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren