Gezondere mobiliteit

Als je mensen uit de wagen wilt krijgen, moet je hen een veilig, comfortabel en aantrekkelijk alternatief aanbieden. Daarom pleit Björn in het Vlaams parlement voor een verdrievoudiging van de fietsinvesteringen en verzet hij zich tegen de besparingen bij De Lijn. 

  • Fietsen maakt gelukkig, is gezond en een zege voor de luchtkwaliteit. Het is tijd om van Vlaanderen écht een fietsregio te maken en daarvoor zijn heel wat extra investeringen nodig. Groen vraagt minstens een verdrievoudiging van de middelen tot 300 miljoen per jaar om de fietspaden veiliger te maken. 
  • Elk verkeersslachtoffer is er een te veel! Conflictvrije kruispunten, aangepaste infrastructuur en een goede handhaving zijn nodig om het aantal verkeersslachtoffers terug te dringen. We vertrekken daarbij vanuit het STOP-principe en geven zo consequent voorrang aan de actieve weggebruikers. Groen lanceerde in de lente van 2018 daarrond alvast 10 speerpunten om de verkeersveiligheid te verhogen.
  • Het openbaar vervoer moet kunnen concurreren met de wagen. Dat betekent dat treinen, trams en bussen, stipt, snel, veilig en comfortabel moeten rijden volgens een aantrekkelijke dienstregeling.
  • Ook overstappen tussen trein, tram en bus kan veel eenvoudiger. Eén ticketsysteem en een aanbod dat op elkaar is afgestemd zijn voor Björn het minimum.