Eerlijker en menselijker

Björns rechtvaardigheidsgevoel maakt hem onwrikbaar als hij onregelmatigheden ontdekt in het beleid van de Vlaamse regering. Voor dossiers als de Turteltaks, de overdaad aan politieke benoemingen of het gevecht tegen het cumuleren van politieke mandaten gaat hij tot op het bot. Verder pleit hij voor een fiscaal systeem waarin eerder het gebruik, dan wel het bezit van bijvoorbeeld een wagen wordt belast. Op die manier betaalt de vervuiler en worden mensen die voor een alternatief kiezen beloont.

  • De invoering van een slimme kilometerheffing voor het gemotoriseerd vervoer is op alle vlakken een rechtvaardiger idee: wie vaker met de auto rijdt, zal meer betalen dan wie kiest voor alternatieven. Als deze kilometerheffing de jaarlijkse verkeersbelasting vervangt, worden mensen écht gestimuleerd om voor duurzame verplaatsingen te kiezen.
  • Te veel kinderen groeien op in armoede en dat laat een heel leven sporen na. Wie het nodig heeft, moet kunnen rekenen op begeleiding en financiële steun.
  • Een politiek mandaat van schepen of burgemeester is voor Groen niet te combineren met een job als parlementslid. 
  • Achterkamerpolitiek is volledig verleden tijd: inspraak en transparantie zijn de norm. Integere politiek betekent dat je transparant bent over (politieke) benoemingen in raden van bestuur van agentschappen, bedrijven, ... 
Error in tag 'tag' - No such tag slug eerlijker_menselijker