29 apr 2013

Een weinig ambitieus beleidsplan in Lokeren

Op 29 april 2013 werd de beleidsnota voor Lokeren voorgesteld. Wat staat er de komende 6 jaar op het programma van ons stadsbestuur? Over de kan ik kort zijn, ze zijn jammer genoeg op een hand te tellen:

positieve punten

- Er komen, eindelijk!, energiebesparende maatregelen in de gebouwen van de stad. In de vorige legislatuur werd de energieaudit jaar na jaar opgeschoven en was er geen enkel investeringskrediet.

- De stad wil, opnieuw eindelijk!, de schuldpositie van het OCMW verbeteren. Dat is eigenlijk impliciet toegeven aan de kritiek die de oppositie de afgelopen jaren uitte.

- Er komt een beteren ontsluiting van de industrieparken, wat belangrijk is in het kader van mobiliteit en tewerkstelling.

- Het stadsbestuur zal ook de verhaalbelasting schrappen.

- Er komt, jawel eindelijk!, een informatiebord over het kamp van Lokeren in de Bleekmeersstraat. Dat geeft aan dat na de renovatie van het museum de inhoudelijke vernieuwing binnen het museum deze stad wat mij betreft in het reine kan komen met een stuk oorlogsverleden, dat ik zeer goed ken.

De groene fractie is toch op zijn honger blijven zitten bij het lezen van de beleidsnota.

Er zijn geen acties die de schoolse achterstand, de armoedecijfers, de cijfers wat betreft kinderarmoede, kansarmoede enz. moeten terugdringen. Bovendien is er bij de opstelling van deze beleidsnota niet teruggegrepen naar het 'lokaal sociaal beleidsplan' uit de vorige legislatuur. Dat is een document van 260 pagina's boordenvol interessant én gedetailleerd cijfermateriaal rond sociale thema's.

Onze burgemeester negeert die cijfers en het gevolg daarvan is dat heel wat van die elementen, die terechte elementen, die terechte opmerkingen, die terechte aandachtspunten van de welzijnsraad, in dit beleidsplan niet voorkomen.

Verdere punten van kritiek:

- Er wordt gezwaaid met inspraak en participatie in de beleidsnota. Toch zijn heel wat groepen, middenveldorganisaties, burgers en zelfs stadspersoneel verontrust omdat ze niet betrokken werden of niet au serieux werden genomen bij de opmaak van dit beleidsplan. En dit is niet enkel het geval bij de opmaak van dit beleidsplan. Nee, ook bij concrete dossiers, zoals de mobiliteitssituatie aan Spoele en de ontsluiting van de schoolomgeving, geraken de betrokken partijen niet rond tafel met het stadsbestuur. Is dat inspraak en participatie? Op die manier creëer je geen politiek draagvlak.

- De lokale economie duikt op in de beleidsnota op basis van een studie van IDEA-Consult, een studie waar ik tijdens de vorige legislatuur meermaals om vroeg, maar nooit heb gekregen en die dus ook nooit op de gemeenteraad is gepasseerd. Ondanks het bestaan van deze studie is de beleidsnota over dit punt zeer vaag. Welk scenario zal dit stadsbestuur bijvoorbeeld kiezen om de leegstand aan te pakken? Of het probleem wat betreft de mix van verschillende winkels? Of hoe gaat de stad om met de aanloopstraten naar de oude handelskerngebieden?

- Aansluitend daarbij is de site van het station en de stationsomgeving. Wij hebben altijd aangedrongen op een masterplan voor het volledige stationsgebeuren en de volledige stationsomgeving.

- En dat een masterplan noodzakelijk is, bewijst de aanpak van de stad van het zwembad. Waarom hebben wij indertijd voor heel die ontwikkeling van die site daar aangedrongen op een masterplan waarin alle facetten, ook qua mobiliteit en mobiliteitsafwikkeling, zouden meegenomen worden om de heel eenvoudige reden dat je dan niet tot een knip-en-plak-beleid zou komen.

- Er staan in het beleidsplan geen initiatieven rond mobiliteit. Er zijn verkeersstromen en sluikverkeersstromen waar de burgemeester van op de hoogte is, want ze waren een element in de campagne en in de discussie met een aantal kiezers. Toch vind ik in het actieplan geen oplossingen om op korte termijn daar iets aan te doen.

- Ook op het sociaal beleid heeft de Groene fractie heel wat kritiek. Ik stel vast dat een aantal punten die de CD&V zeer terecht naar voren geschoven heeft in de campagne, niet in deze beleidsnota zijn geraakt. Ik denk aan een lokaal dienstencentrum (Lokeren heeft er ondertussen recht op 3) en een sociaal restaurant. Zo'n sociaal restaurant heeft te maken met sociale tewerkstelling, dat heeft ook te maken met de ontmoeting. En als ik de bevolkingssamenstelling van Lokeren bekijk, als ik ook een aantal sociale indicatoren, een aantal indicatoren in verband met inkomensgerelateerde criteria bekijk, dan denk ik dat Lokeren, en daar had de CD&V een terecht punt, denk ik, een sociaal restaurant nodig heeft.

- Wat betreft de dienstverlening: als je aan een overheidsmanager de vraag stelt of een organisatie zonder bijkomende inspanningen op vlak van personeel en met een groei (sinds 2000 zijn er ongeveer een 5000 mensen bijgekomen) dezelfde dienstverlening kan handhaven, dan denk ik dat een overheidsmanager zeer terecht zal zeggen, dit kan eigenlijk niet.

- Wat betreft ruimtelijk ordening en wonen, hebben we duidelijk een andere visie dan het stadsbestuur. Het beleidsplan zegt dat het best mogelijk is dat privéprojectontwikkelaars de sociale mix in hun projecten kunnen afkopen.  Op die manier zet je de deur open voor het ontwikkelen van sociale getto's.

- Over het stuk natuur en milieu in de beleidsnota zou ik uren kunnen doorgaan.  Positief is de aandacht voor milieu(technologie)bedrijven op het bedrijventerrein.  Naast de beperkte aandacht voor landbouw, is er heel weinig ambitie voor klimaatneutraliteit.  Kleine punten zoals in de positieve kanten aangehaald, maar opnieuw geen beleidsprioriteit voor dit stadsbestuur!

- Er zal de komende jaren heel veel onderzoek gebeuren in onze stad.  30 keer valt het woord in de beleidsnota.  Ik ben voorstander van beleid dat onderbouwd is, maar er zijn grenzen.  Als het stadsbestuur een onderzoek wilt doen naar Wifi in de stadsgebouwen, dan zeg ik: actie, gewoon doen!  Ik was vorige week met de commissie Economie van het Vlaams parlement in Tallin in Estland, daar loop je op straat rond en daar heb je overal gratis WiFi-toegang.

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren