Vlaamse fractie

Actueel

Aan de vooravond van het Feest van de Vlaamse Gemeenschap vroeg Vlaams minister-president Geert Bourgeois om meer bevoegdheden voor Vlaanderen. Maar wat doet de Vlaamse Regering met de nieuwe bevoegdheden sinds de zesde staatshervorming? Groen maakte een overzicht van alle nieuwe Vlaamse bevoegdheden en wat er de laatste drie jaar mee is gedaan. “Het lijkt erop dat de nieuwe Vlaamse...

Groen is tevreden over het bereikte akkoord rond verdoofd slachten. Dierenwelzijn en toekomstgerichte dialoog met de verschillende geloofsgemeenschappen zijn de centrale pijlers van het akkoord. “Wij waren van bij het begin pleitbezorger om in overleg met de islamitische en joodse geloofsgemeenschap tot een onderhandeld verbod op onverdoofd slachten te komen, zodat het dierenleed wordt...

Het Overlegcomité tussen de federale regering en de regio’s verliep vandaag erg moeizaam en woelig. De federale regering verwijt de Vlaamse regering dat ze het begrotingstraject in gevaar brengt. Ondertussen zijn de regio’s ook misnoegd over het nationale investeringsplan van premier Charles Michel (MR). Voor Groen moet dat gekrakeel en geruzie nu maar eens ophouden. “Beide regeringen hebben...

Pagina's