12 okt 2012

Antwoord van sp.a-Groen op open brief katholiek basisonderwijs

Enkele weken geleden ontvingen de politieke partijen een open brief van het katholiek basisonderwijs in Lokeren. Lijsttrekker Björn Rzoska (Groen) en Jeanine Bellens (sp.a) schreven namens het kartel een antwoord dat u hier kan lezen.   Lokeren, 5 oktober 2012

 

Geachte heer De Paepe,

 

Wij hebben met veel belangstelling uw open brief gelezen. Daarin maakt u uit naam van het katholiek basisonderwijs in Lokeren een analyse van de afgelopen 6 jaar. We kunnen uw analyse grotendeels volgen.

Wat betreft de infrastructuur hebt u een punt. Maar in deze zouden we de problematiek los van de identiteit van de netten willen bekijken. Het is immers zo dat er op Staakte en Spoele een kwaliteitsinjectie nodig is als het aankomt op gebouwen en infrastructuur. Bovendien is de stad ? de Lokerse gemeenschap dus - eigenaar van de gebouwen en dient zij als een goede huisvader de eigen infrastructuur te onderhouden.

Dat geldt uiteraard ook voor het katholiek onderwijs en vanuit sp.a-Groen zijn we niet blind voor de duidelijke nood die er is bij uw scholen. Dat sommige scholen al een hele tijd geleden een dossier hebben ingediend, zorgt voor terechte frustraties. Het wordt dan ook zaak dat een volgend stadsbestuur en de betrokken schepen van onderwijs druk leggen op de Vlaamse overheid om de aanvragen binnen een redelijke termijn af te handelen. Mochten we deel uitmaken van de nieuwe bestuursmeerderheid is dat zeker een van onze engagementen. Uw idee van renteloze leningen is de moeite waard om mee te nemen. Het stoort ons evenzeer dat de bestuurders van de afgelopen 6 jaar van de daken schreeuwen dat de stad er financieel zeer goed voorstaat ? wat in de feiten ook echt wel is -, maar politiek niet kiezen voor een sociaal beleid waarin mensen centraal staan. Het jaarlijks overschot (in 2011 zowat 10 miljoen euro, in 2012 begroot op een kleine 6 miljoen euro) gaat integraal naar het financieren van prestigeprojecten zoals de heraanleg van de Markt. Ook de nieuwe sport- en fuifzaal wordt zonder lening betaald, men draaide er zelfs zijn hand niet voor om nog 1 miljoen euro extra op tafel te leggen om het gebouw te funderen. Het argument dat dergelijke infrastructuur best niet wordt gebouwd in gebied gewonnen op de oude Durme, bleek weinig indruk te maken.

Waar sp.a-Groen de volgende jaren inzake onderwijs zeker wil op inzetten is het flankerend onderwijsbeleid. Daar is in Lokeren duidelijk nood aan. Toen enkele jaren geleden de school in de Dwarsstraat onterecht onder vuur kwam te liggen, moeten wij zowat de enige politici geweest zijn die voor een gesprek met Luc Audenaert, de directeur, op de school zijn langs geweest. Een zeer constructief gesprek met iemand die voor zijn school leeft. Maar die zeer terecht de nadruk legde op flankerend onderwijsbeleid. Het lijstje dat u opmaakte is zeer terecht. Het is onbegrijpelijk dat wat betreft kinderopvang er een project op til staat dat zal worden gerealiseerd langs een gewestweg, op een kruispunt dat nu al zeer druk is. Dat dergelijke voorzieningen veel beter ingepland worden in woonwijken en in de buurt van scholen, is ook ons pleidooi. Op die manier kan je echt werk maken van duurzame mobiliteit. Het is voor ons niet voldoende dat de schoolomgeving veilig is, maar een mobiliteit van de toekomst zorgt evenzeer voor veilige fietswegen van en naar de school. Een globale aanpak die de laatste 6 jaar in Lokeren ontbrak. Het volstaat absoluut niet een schoolroutekaart mee te geven met scholieren om de zwarte punten aan te geven. Een verstandig lokaal beleid werkt zwarte punten weg.

We zijn het met u eens dat de volgende 6 jaar het onderwijsbeleid een nieuwe impuls nodig heeft. Vandaar dat u ook in ons programma elementen zal terugvinden uit het memorandum van de LOP's. Om te beginnen met de oprichting van de schoolraad die de schepen van onderwijs degelijk moet adviseren inzake het gewenste beleid. Op die manier ontstijgen we de netten en kan er beleid gemaakt worden met zicht op het hele Lokerse onderwijsveld. Kan er samen getracht worden om de schoolse vertraging in het lager onderwijs ? in Lokeren bij zowat 21% van de jongens en meisjes! ? aan te pakken, een betere doorstroming tussen scholen lager en middelbaar onderwijs te realiseren en om de verouderde schoolinfrastructuur te verbeteren.

Wat betreft uw suggestie voor kansarme leerlingen willen we wijzen op het 'Participatiefonds' dat vandaag al bestaat binnen het OCMW.  Voor ons moet dat fonds worden ingezet om kansarmoede aan te pakken. Als je weet dat 1 op de 10 kinderen in Lokeren worden geboren in een kansarm gezin (cijfers van Kind&Gezin), dan moet een beleid daar oog voor hebben. En dan moeten we samen met de scholen deze kinderen alle kansen geven. Weet dat we uit ervaring beseffen dat een school dit niet alleen kan, dat we met verschillende partners moeten samenwerken om dit cijfer te keren. En dat de centrumscholen op dit punt extra ondersteuning nodig hebben.

We hopen dat het u intussen duidelijk is dat voor sp.a-Groen het onderwijsbeleid de volgende legislatuur fundamenteel moet worden bijgestuurd. U zal dan ook in ons een partner vinden om samen werk te maken van een beleid dat een antwoord biedt op concrete noden. En dit, voor alle duidelijkheid, netoverschrijdend en niet gekleurd door een ideologische bril. Immers, zoals u zelf stelt, heeft elk kind in Lokeren recht op degelijk onderwijs in de meest comfortabele omstandigheden.

Met vriendelijke groeten,

 

Björn Rzoska                                                                    Jeanine Bellens

Lijsttrekker sp.a-Groen                                                 2de plaats sp.a-Groen

 

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren